Beschermd Monument


In 2006 stond de voormalige Jongensschool

van Nijverseel er verlaten en belabberd bij.

De gemeente Opwijk overwoog om het gebouw te slopen.


De Heemkundige kring van Opwijk heeft in 2007 een dossier ingediend om het historische schoolgebouw als erfgoed te beschermen.


In 2009 is het modernistische gebouw,

uit de Interbellum periode, naar een ontwerp van de Opwijkse architect Paul Semal, door Erfgoed Vlaanderen erkend als Beschermd Monument.


In datzelfde jaar wordt in samenwerking met kunstengroep Toer & Taxus een tentoonstelling georgainseerd in het leegstaand schoolgebouw. (Open Monumentendag 2009)


In 2018 verkoopt het Opwijks gemeentebestuur

de school aan een private eigenaar.


Tussen 2019 en 2021 werd de school gerestaureerd volgens de originele tekening van Paul Semal.

De school vervult dan niet meer zijn functie als

onderwijsinrichting.  De gebouwen krijgen in overleg met monumentenzorg een nieuwe bestemming

als cohousing en publieke ontmoetingsruimte.


Omschrijving volgens Erfgoed Vlaanderen...

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ erfgoedobjecten/205269

Het beheersplan voor de TSKOOL

https://plannen.onroerenderfgoed.be/

plannen/724