Dranken aanbod

DRANKEN AANBOD


De ene borrel wordt er meer Op Ale gedronken,

de andere partij is weer Duvel het meest populair.


Om U de aanvoer van een vracht volle bakken

en het terugbrengen van meer dan de helft te

besparen, hebben wij een courant aanbod

frisdranken, bieren, wijnen en koffie.


We tellen gewoon de verbruikte drankjes,

aan zeer democratische prijzen.

Klaar!